GDPR Servicevoorwaarden / Privacybeleid

Ingangsdatum: 12-07-2020

GlobalCargo VTC (“wij”, “wij” of “onze”) beheert de website https://globalcargovtc.com (hierna te noemen de “service”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze service gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot deze gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de service te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van gegevens in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn via https://GlobalCargovtc.com.

Definities

 • Service is de website https://GlobalCargovtc.com die wordt beheerd door GlobalCargo VTC
 • Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die kan worden geĆÆdentificeerd aan de hand van deze gegevens (of van deze en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).
 • Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de service of door de service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.
 • Gegevensverwerker betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.
  Voor het doel van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensverwerker van uw Persoonsgegevens.
 • Gegevensverwerker (of Dienstverlener) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker.
  Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Service Providers om uw gegevens effectiever te verwerken.
 • Betrokkene (of Gebruiker) is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Diensten en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzamelen en gebruiken van informatie

We verzamelen verschillende soorten gegevens voor verschillende doeleinden om onze Service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot

 • Gebruikersnaam
 • Geboortedatum
 • Land van verblijf
 • TruckersMP-profiellink
 • Steam-profiel link
 • Discord naam
 • E-mail
 • Twitch (optioneel)
 • Twitter (optioneel)

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de service wordt geopend en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaataanduidingen en andere diagnostische gegevens.

Tracking- en cookiegegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieƫn om de activiteit op onze service te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere traceringstechnologieƫn gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken Sessiecookies om onze Service uit te voeren.
 • Voorkeurcookies. We gebruiken Voorkeurcookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken Beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

GlobalCargo VTC gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service aan te bieden en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze service te controleren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens onder de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), is de rechtsgrondslag van GlobalCargo VTC voor het verzamelen en gebruiken van de in dit privacybeleid beschreven persoonsgegevens afhankelijk van de persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

GlobalCargo VTC kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We een contract met u moeten uitvoeren
 • U ons hiervoor toestemming hebt gegeven
 • De verwerking in ons legitieme belang is en dit niet zwaarder weegt dan uw rechten
 • Om te voldoen aan de wet

Bewaren van gegevens

GlobalCargo VTC bewaart uw Persoonsgegevens alleen voor zolang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

GlobalCargo VTC bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar – en bewaard op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw jurisdictie.

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, dient u er rekening mee te houden dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Nederland overbrengen en daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met deze overdracht.

GlobalCargo VTC zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan GlobalCargo VTC verplicht zijn uw persoonsgegevens te openbaren als de wet dit vereist of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

GlobalCargo VTC kan uw Persoonsgegevens openbaren in de goede overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van GlobalCargo VTC te beschermen en verdedigen
 • Om mogelijke wanpraktijken in verband met de service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek te beschermen
 • Om te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Veiligheid van gegevens

De veiligheid van je gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om je Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Ons beleid inzake “Do Not Track”-signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

Wij ondersteunen geen Do Not Track (“DNT”). Do Not Track is een voorkeursinstelling die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. GlobalCargo VTC streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, kun je je Persoonsgegevens rechtstreeks in je accountinstellingen bekijken, bijwerken of laten verwijderen. Als u deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om je te helpen.
 • Het recht op rectificatie. U heeft het recht om uw gegevens te laten rectificeren als die gegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn.
 • Het recht van bezwaar. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken wanneer GlobalCargo VTC op uw toestemming vertrouwde om uw persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiƫren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service te faciliteren (“Service Providers”), de Service namens ons te verlenen, Service-gerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Aanbieders van Analytics

Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren.

Google Analytics is een webanalysedienst van Google die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de service aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren.De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de webpagina Privacy & voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Koppelingen naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. Wij raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van het internet. We moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of ze te controleren en te begeleiden. GlobalCargo verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen jonger dan 15 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij u ten zeerste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen en zullen wij ons best doen dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.We laten u dit weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en we werken de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bij.

Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Lees deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de website www.GlobalCargovtc.com (de “Service”) gebruikt die wordt beheerd door GlobalCargo VTC (“wij”, “we”, of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de service.

Door de service te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u de service niet gebruiken.

Intellectueel eigendom

De service en de oorspronkelijke inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van GlobalCargo VTC en haar licentiegevers.

Koppelingen naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door GlobalCargo VTC.

GlobalCargo VTC heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat GlobalCargo VTC niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten. We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beƫindiging

Wij kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beƫindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard na beƫindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beƫindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Uw gebruik van de service is geheel op eigen risico. De service wordt geleverd op een “ZONDER VERDERE VERWERKING” en “ZOALS BESCHIKBAAR” basis. De service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of het verloop van de prestaties.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Het niet afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden door ons zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, proberen we ten minste 30 dagen van tevoren aan te kondigen dat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van onze service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u het gebruik van de service te staken.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: management@globalcargovtc.com

nl_NLNederlands