Regels

Voor het laatst bijgewerkt op 2 Augustus 2020.

LET OP: Deze regels, voorwaarden en procedures kunnen op elk moment aangepast worden.

Sectie 1 – Disciplinair Beleid
Sectie 2 – Bedrijfsbeleid
Sectie 3 – Toelatingsbeleid
Sectie 4 – Discord/Systeem Beleid
Sectie 5 – Mediabeleid
sectie 6 – Multiplayer Beleid
sectie 7 – Vrachten Regels
sectie 8 – Konvooi Regels
sectie 9 – Publieke Evenementen Regels
sectie 10 – Juridisch/Privacy beleid

1) Disciplinair Beleid

1.1) “2 Strikes” Beleid: Deze regel betekent dat je één strike krijgt voordat je definitief uit Global Cargo en andere globale divisies verwijderd wordt. Dit heeft betrekking op alle overtredingen binnen Discord en externe omgevingen zoals TMP en anonieme meldingen. Wees er wel van op de hoogte dat bij een serieuze overtreding de eerste strike kan worden overgeslagen en het contract direct beëindigd kan worden op basis van de ernst van het voorval. Strike 1 – Een geschreven waarschuwing vanuit personeelszaken. Strike 2 – Definitieve en permanente verwijdering vanuit Global Cargo en alle globale divisies. Voor kleine overtredingen kan ook een mondelinge waarschuwing gegeven worden.

2) Bedrijfsbeleid

2.1) Zoals ook het geval is bij alle andere VTCs, is het niet toegestaan in twee of meerdere VTCs tegelijkertijd te zitten. Wanneer je betrapt wordt op ‘dubbel VTC-en’ (Het plaatsnemen of vrachten invoeren voor meerdere VTCs tegelijkertijd) zal er een onderzoek gestart worden waarvan de uitkomst bepaald wordt door een lid van afdeling personeelszaken.

2.2) De communicatiepiramide: Omdat Global Cargo een grote VTC is, is het leiderschap vaak erg druk. Wanneer een chauffeur een probleem of een vraag heeft, zijn zij vaak niet in staat te kunnen antwoorden. Volg daarom de volgend stappen wanneer je hulp nodig hebt:

Algemene vragen procedure:

 1. Vraag hulp in Hulp-en-Vragen.
 2. Vraag een personeelslid*.
 3. Vraag de afdelingsdirecteur*.
 4. Vraag de directeuren.
 • (van de betreffende afdeling)

Klachten:

 1. Anonieme meldingsformulier.
 2. Directeur personeelszaken.
 3. Directeuren.

3) Toelatingsbeleid

3.1) De leeftijdsgrens is 15 jaar. Wanneer blijkt dat je hier niet aan voldoet, volgt directe verwijdering.

3.2) Wanneer je Global Cargo verlaat, geldt er een periode van twee weken waarin je niet terug kan solliciteren. Daarna ben je weer van harte welkom.

3.3) De afdeling toelatingen behoudt zich het recht het lidmaatschap op enig moment in te trekken.

3.4) VTC hoppen, of het snel wisselen tussen verscheidene VTCs en Global Cargo is niet toegestaan. Als je wordt betrapt op VTC hoppen, zul je direct permanent verwijderd worden van Global Cargo.

3.5) Gedeelde accounts zijn onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Elke chauffeur is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen account en elke overtreding wordt verhaald op het betreffende account, ongeacht de persoon.

3.6) Elke chauffeur mag maximaal drie keer solliciteren bij Global Cargo. Wanneer je Global Cargo verlaat na drie keer gesolliciteerd te hebben, wordt elke sollicitatie daarna afgewezen.

4) Discord/Systeem Beleid

4.1) Geen ongepaste inhoud (Pornografie, haatdragende of racistische boodschappen en/of vergelijkbaar aanstootgevend materiaal.). Global Cargo is een gemeenschap met de minimumleeftijd van 15 jaar en wij houden onze tekst- en spraakkanalen volgens de PG-13 norm. Het plaatsen van ongepaste berichten, profielfoto`s en/of openbare gebruikersnaam kan strike 1 of 2 tot gevolg hebben.

4.2) Let op je taalgebruik – Wij weten dat een groot gedeelte van onze community 18+ is, maar wij willen een professionele houding uitstralen en ook rekening houden met andere leden.

4.3) Geen aanvallende of denigrerende opmerkingen. Ondanks de bovenstaande regel, blijft er altijd “een grens”. Zorg dat je hier niet overheen gaat met jouw opmerkingen.

4.4) Argumenten. Wanneer je een probleem hebt met een andere chauffeur of personeelslid, volg dan de correctie manier van melden, namelijk: stuur een bericht naar een lid van personeelszaken. De juiste manier van communiceren kun je vinden in sectie 2.2.

4.5) Bots. Onze ontwikkelaars hebben een aantal bots ontwikkeld om jouw tijd bij VTC te veraangenamen. Wij vragen jullie om het uitvoeren van de commando’s tot een minimum te houden en alleen te plaatsen in de daarvoor bestemde kanalen.

4.6) Het plaatsen van elke soort van reclame is verboden wanneer het aan de volgende criteria voldoet: een andere VTC, voor financieel gewin, of 18+ inhoud bevat.

4.7) Om problemen met taggen te voorkomen, is het verboden speciale karakters te gebruiken in jouw discord naam. Het dragen van ‘[Global Cargo]’ is toegestaan, maar verder mogen er alleen alfanumerieke symbolen gebruikt worden. Chauffeurs die hieraan niet voldoen zullen onderzocht worden door personeelszaken.

4.8) Gebruik de correcte kanalen voor de correcte doeleinden. Hier een opsomming van de populairste kanalen en hun onderwerpen: Algemeen – Algemene communicatie over ETS2/ATS/Global Cargo; Off Topic – Ongerelateerde gesprekken die niet gaan over ETS2/ATS/Global Cargo. Mods – Een chat om te praten over (Global Cargo gerelateerde) mods. Check de gepinde berichten voor dat je een vraag stelt over mods of skins. Hulp en Vragen – In het geval dat je hulp nodig hebt of met een vraag zit, voel je dan vrij deze te stellen. Er staat altijd een personeelslid of andere chauffeur voor je klaar.

4.9) Het misbruiken van de spoiler functionaliteit is niet getolereerd en kan resulteren in een waarschuwing of verdere vervolging.

4.10) Het gebruik van de @GlobalNL tag is alleen toegestaan voor Global Cargo personeel. Daarnaast is het alleen toegestaan voor Global Cargo. Elk niet-personeelslid dat misbruik maakt van deze tags zal een waarschuwing krijgen of verder vervolgt worden wanneer dit frequent misbruikt wordt.

5) Mediabeleid

5.1) Wegens geldende Europese Privacywetgeving is het binnen Global Cargo NIET toegestaan om video en/of audio openbaar te maken, terwijl de Discord van Global Cargo zichtbaar en/of hoorbaar is, interne bedrijfsgegevens of ongepaste inhoud (Pornografie, haatdragende of racistische boodschappen en/of vergelijkbaar aanstootgevend materiaal) te bespreken of te tonen.


6) Multiplayer Beleid

6.1) Global Cargo CHAUFFEURS MOETEN ALLE TMP REGELS VOLGEN.

6.2) Global Cargo wordt gezien als één van, zo niet de meest professionele en gerespecteerde VTC binnen de TMP community. Wij verwachten daarom een professionele houding van ons personeel en onze chauffeurs. Wanneer je in-game rijdt, verwachten we dat je met alle zorg en aandacht te werk gaat (zoals je dat ook in het echt doet). Zo zien anderen wat Global Cargo inhoud en willen zij ook betrokken raken.

6.3) Het is NIET toegestaan in een auto te rijden terwijl je de Global Cargo naam draagt (zowel tag als naam). Uitzondering voor evenementenstaff tijdens een konvooi waarbij expliciet toestemming is verleend door Global Cargo management.

6.4) Het is niet toegestaan om met grote groepen over de Calais/Duisburg route te rijden (vier of meer chauffeurs).

6.5) Wanneer je met andere Global Cargo chauffeurs rijdt, is het verplicht de Global Cargo Discord te gebruiken (met een volledig werkende headset).

6.6) Gebruik geen vuile of provocerende taal in publieke chat of doe geen algemene dingen die de bedrijfsnaam van Global Cargo kunnen beschadigen.

6.7) Wanneer je een ban krijgt op TruckersMP ben je verplicht dit te melden bij personeelszaken. Als je dit niet doet zal personeelszaken een onderzoek starten waar gepaste consequenties voor kunnen gelden.

6.8) Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen account. Wanneer jouw account wordt betrapt op het overtreden van de regels, zal na onderzoek door Personeelszaken passende maatregelen worden genomen

6.9) Na een TMP ban kan het voorkomen dat de personeelszaken jouw vermogen om te rijden voor Global Cargo in twijfel trekt. Op basis van een ban kan jouw lidmaatschap als chauffeur van Global Cargo ingetrokken worden.

6.10) Het is niet toegestaan een trailer combinatie langer dan de maximum lengte (HCT) binnen ETS2 te gebruiken in TMP. In ATS is de standaard triple trailer wel toegestaan.7) Vrachten Regels

7.1) Wij hebben een nultolerantie beleid op het gebied van mods die de economie van de game veranderen. Wanneer je betrapt wordt op het gebruik van deze mods, zal je lidmaatschap bij Global Cargo permanent beëindigd worden.

7.2) Het gebruik van ProMods is volledig toegestaan, maar maak geen misbruik van geboden functionaliteiten.

7.3) Het maximum inkomen voor een rit is €/$400.000. Dit betekend dat het verwachte inkomen van de rit niet boven deze grens mag liggen. Verdere bonussen zoals de divisiebonus of gesponsorde vrachten hebben hier geen invloed op.

7.4) Het maximum inkomen per kilometer is €/$140,-. Wanneer het totale inkomen gedeeld door de gereden afstand hoger is, wordt de rit afgekeurd en loop je kans onderzocht te worden door personeelszaken.

7.5) Global Cargo gaat er vanuit dat je eerlijk bent tijdens het invullen van ritten en we verwachten dit te kunnen waarnemen in jouw vrachten logboek.

7.6) Wanneer je twijfels hebt over de legitimiteit van een vracht, contacteer dan personeelszaken (anoniem).

7.7) Tracker ritten met een inkomen van meer dan $/€ 300.000 moeten worden goedgekeurd door personeelszaken. Wanneer je een desbetreffende rit rijdt, wordt personeelszaken op de hoogte gebracht en je vracht geblokkeerd totdat je goedgekeurde screenshots van de vracht hebt doorgestuurd. Zorg dat je tenminste drie screenshots doorstuurd: 1) Het startscherm, Vrachtcentrum of Lading Markt, met de betreffende vracht. 2) De kaart met de gereden route. 3) Het inlever scherm, met inkomen, behaalde XP en schadepercentage.

7.8) Elke poging om vrachten te frauderen via economie mods, snel reizen of enig andere manier wordt zwaar bestraft.

7.9) Wanneer je voor een periode van meer dan één maand afwezig bent, wordt jouw DriversHub account verwijderd vanwege inactiviteit. Zorg dat je elke maand tenminste één rit invult of vul het vakantie formulier in wanneer je voor een lange periode afwezig zult zijn (een lange periode wordt gezien voor twee weken of meer).

7.10) Wij hebben een nultolerantiebeleid op het gebied van no damage en no collision mods. Wij proberen een realistische omgeving te creëren en deze mods, zelfs in singleplayer, dragen hier niet aan bij.

7.11) Het versturen van leveringen met een totaal inkomen van boven de $/€ 300.000 moeten ingevoerd worden via de tracker. Alle handmatig verstuurde leveringen worden afgekeurd en automatisch verwijderd.

7.12) Het is niet toegestaan om de vracht “caravan” in te voeren op de DriversHub.

7.13) Het gebruik van ETS2Sync en Virtual Speditor is toegestaan, maar niet om het vrachtensysteem te misbruiken. Controleer altijd of een rit aan de regels voldoet en plausibel is. Het is niet toegestaan om op deze manier te frauderen met gesponsorde vrachten. Personeelszaken kan ingrijpen wanneer je betrapt wordt tijdens het misbruiken van dit soort programma’s.

7.14) Bij het invullen van het aantal gereden kilometers gelden enkel de op land gereden kilometers mee. Het is niet toegestaan om de boot of trein te misbruiken. De vuistregel is dat je tenminste 75% van het verwachte aantal kilometers hebt gereden om een vracht in te kunnen voeren.

 • Opmerking op de regelgeving omtrent het inleveren van vrachten: Indien er twijfels zijn over de legitimiteit dien je deze te bevestigen met screenshots als bewijs. Het de verantwoordelijkheid van iedere chauffeur om zelf te controleren of hij/zij voldoet aan de opgestelde regels.

8) Konvooi Regels

8.1) Lees de informatie die wordt gegeven over het evenement, zodat je op de hoogte bent en de juiste lak en tag draagt voor je aan het konvooi deelneemt.

8.2) Zijn er tijdens het konvooi problemen (Tanken, Schade aan de vrachtwagen of je moet F7 doen), breng dan de konvooileider op de hoogte en sluit achter het konvooi aan.

8.3) Tijdens een konvooi is het verboden auto’s te gebruiken.

8.4) Bij het opmerken van een troller, deze negeren de konvooileider op de hoogte brengen.

8.5) De konvooileider heeft altijd het laatste woord, Deze wordt steeds gevolgd in een officieel konvooi.

8.6) Tijdens een konvooi wordt niet ingehaald (voorbijsteken) tenzij anders aangegeven door de konvooileider en de persoon die ingehaald wordt.

8.7) Houd een afstand van ten minste 60m aan, tenzij de persoon voor jou lag heeft. Houd dan een veilige afstand van 100m.

8.8) Er wordt niet sneller gereden dan aangegeven, tenzij je moet aansluiten bij het konvooi.

8.9) Een rood verkeerslicht mag je negeren, maar let wel op voor truckers die voorrang hebben.

8.10) Het is niet de bedoeling dat ‘niet-Global Cargo’ chauffeurs uitgenodigd worden om tussen het konvooi te rijden. Zij zijn wel uitgenodigd voor publieke konvooien en evenementen.

8.11) Ben je te laat bij een konvooi, dan sluit je altijd achteraan bij het konvooi en volg je regel 8.6.

9) Publieke Evenementen Regels

9.1) ALLE regels van Subsectie 8 gelden ook voor publieke evenementen.

9.2) De vertrekorde tijdens publieke evenementen is van VOOROP tot ACHTERAAN: Global Cargo, Partners, Andere VTCs, Publiek.

Global Cargo behoudt zich het het recht om het lidmaatschap van een chauffeur in te trekken voor, maar niet gelimiteerd tot:

 1. Bijdrage aan een overtreding waarbij de naam van Global Cargo geslecht wordt of waarin de regels van Global Cargo verbroken worden.
 2. Voor iedere andere reden die volgens Global Cargo gezien wordt als zwaar genoeg.
 • Alle donaties zijn beschermd onder de wet en zijn volledig vrijwillig.
 • Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden zijn werkzaam vanaf het moment dat je gesolliciteerd hebt. Je vind de Servicevoorwaarden hieronder.
 • Alle personeelsfuncties zijn vrijwillig en kunnen op geen enkel moment financieel gecompenseerd worden.
 • Informatie over onze chauffeurs wordt nooit en te nimmer gedeeld met derden. Hieronder vallen ook gedeelde aftakkingen zoals globale divisies en partners.